CENA PROGRAMOV 

Cene programov sprejema Občina Bohinj. Od 1.9.2021 znašajo cene:

  • 1. starostno obdobje: 507,35€
  • za kombiniran oddelek: 507,35€
  • za 2. starostno obdobje: 369,27€

Starši plačajo največ  77% cene programa, ostanek vsem staršem otrok prispeva občina.

ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

Starši lahko uveljavljajo tudi pravico do znižanega plačila vrtca tako, da oddajo vlogo za znižano plačilo na pristojnem Centru za socialno delo (CSD v občini stalnega prebivališča otroka).  Glede na izdano odločbo, nato starši plačujejo od 0% do 77% cene programa.

BREZPLAČEN VRTEC 

S 1. 9. 2021 se uveljavi novela Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21), ki ponovno vpeljuje pravico do brezplačnega vrtca za drugega otroka iz iste družine, ki je vključen v vrtec hkrati s starejšim sorojencem. Pravice do brezplačnega vrtca pa bodo deležni tudi vsi starši, ki imajo v vrtcu tretjega ali nadaljnjega otroka, ne glede na to, ali so starejši sorojenci še v vrtcu. Ker gre za pravico, ki jo določa zakon, morajo starši še vedno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca na pristojni CSD, da jim o tem izda odločbo.

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost