Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
(ENOTA VRTEC BOHINJ)
Savska c. 10, 4264 Bohinjska Bistrica,
Tel.: (04) 577 00 00, Fax: (04) 577 00 13,
osbohinj@osbohinj.si,
www.osbohinj.si

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
ENOTA VRTEC BOHINJ
Lokacija: Ajdovska cesta 19 A, 4264 Bohinjska Bistrica,
Tel.: (04) 577 00 00, Fax: (04) 577 00 13,
vrtec@osbohinj.si
vrtec.osbohinj.si

Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica
VRTEC V SREDNJI VASI
Lokacija: Srednja vas v Bohinju 69, 4267 Srednja vas v Bohinju,
Tel.: (04) 577 00 30,
vrtec.osbohinj.si

RAVNATELJICA:Mojca Rozman

Tel.: (04) 577 00 11; GSM 040 161 775
mojca.rozman@osbohinj.si

 

POMOČNICA RAVNATELJICE V VRTCU:Tanja Smukavec

Tel.: (04) 577 00 20; GSM 051 414 100
vrtec@osbohinj.si

 

TAJNIŠTVO: Monika Cvetek

Tel.: (04) 577 00 12
osbohinj@osbohinj.si

 

RAČUNOVODSTVO: Jerca Zupanc

Tel.: (04) 577 00 21
jerca.zupanc@osbohinj.si

 

SVETOVALNA SLUŽBA: Eva Mišmaš

Tel.: (04) 577 00 23; GSM 040 477 343

eva.mismas@osbohinj.si

 

VRTČEVSKA KUHINJA: Barbara Korošec in Tina Odar

Tel.: (04) 577 00 22

 

VRTEC V SREDNJI VASI 

Tel.: (04) 577 00 30

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost