Skladno z Zakonom o vrtcu lahko vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

V Vrtec  Bohinj  je bilo v času rednega vpisa oddanih 54 vlog za vpis otrok v šolskem letu 2022/23. Vrtec je na podlagi prednostnega vrstnega reda ter prostih mest sprejel vse otroke, ki s 1. 9. (ali v septembru) izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem v vrtec (in zaključen starševski dopust).  V vrtcu je od 1.9. na voljo še 11 prostih mest, zato lahko vrtec vloge za sprejem otrok sprejema tudi naknadno. 

Otroke, ki  v septembru še ne izpolnijo vseh pogojev, vrtec uvrsti na čakalni seznam glede na starost (starejši otrok ima prednost), za sprejem od oktobra dalje.  V vrtec se jih sprejema na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (9/2020). Čakalni seznam se lahko spremeni v primeru podaljšanega starševskega dopusta in naknadno prejetih vlog za vpis. Vrtec starše obvesti o sprejemu in jih pozove k podpisu pogodbe v mesecu pred predvidenim sprejemom otroka v vrtec (npr. v septembru za mesec oktober).

Čakalni seznam in trenutno število prostih mest si lahko ogledate v spodnji datoteki. Čakalni seznam se osvežuje v začetku vsakega meseca.  

Čakalni seznam (december 2022) – posodobljeno

 

Da bo naš svet čim lepši...

Dostopnost