1956: Pri osnovni šoli v Bohinjski Bistrici se ustanovi Enota vrtec Bohinj. Prostore dobi v tedanjem dijaškem domu pri nižji gimnaziji v Bohinjski Bistrici, to je v današnji stavbi doma upokojencev. Velike zasluge za ustanovitev in delovanje vrtca ima tedanji ravnatelj osnovne šole, Franc Fister. Prva vzgojiteljica, Zlata Stanjko Linke, prevzame skupino 35 otrok. Delavci Kovinoobrata in Lesnoindustrijskega obrata Tomaža Godca brezplačno opremijo prostore vrtca in izdelajo igrala. Več domiselnih igral  izdelajo tudi v šolski mizarski delavnici pod vodstvom gospoda Martina Žnidarja.

1960: V vrtcu pride do kadrovskih težav. Vzgojiteljico Zlato Stanjko Linke nadomestilvzgojiteljica gospa Helena Benedičič Močnik, ki pa se še isto leto preseli v Ljubljano. Nove vzgojiteljice bohinjski vrtec ne dobi. Tako je v letih od 1961 do 1968 delovanje vrtca prekinjeno.

1968: Septembra 1968 je vrtec ponovno odprt. Prostori so obnovljeni. Prijavljenih je 44 otrok, ki se razdelijo v dve skupini. Vzgojiteljica Metka Preželj začne v starejši skupini izvajati program male šole. Po nekaj mesecih se ji pridruži še ena vzgojiteljica.

1971: V vrtcu so organizirani že trije oddelki, vključenih je 70 otrok.

1972: Vrtec se priključi ostalim vrtcem v občini Radovljica pod skupnim imenom Vzgojno varstvena organizacija Radovljica.

1973: Odprta je nova osnovna šola. V kletnih prostorih dobijo svoj prostor tudi predšolski otroci. Poleg treh igralnic so vrtcu dodeljeni še garderoba, sanitarije in kabinet za vzgojiteljice.

1977: V vrtcu se zaposli prva varuhinja.

1978: Adaptira se stavba podružnične osnovne šole v Srednji vasi. Oktobra sta v Srednji vasi odprta dva oddelka otrok.

1980: Gradbeno podjetje Bohinj adaptira sto let staro stavbo nasproti Železnine v Bohinjski Bistrici. Dne 29. novembra 1980 poteka svečana otvoritev prenovljenega vrtca, v katerem delujejo že štiri skupine otrok.

1981: Odprt je nov oddelek za otroke, stare od dveh do treh let.

1993: Odprt je jaslični oddelek, v katerega so vključeni otroci od enega do dveh let starosti.

1996: V vrtcu je sistemizirano delovno mesto pomočnice ravnatelja v vrtcu, brez obveznosti v oddelku. Prva pomočnica ravnatelja v vrtcu postane Metka Preželj.

1998: Vrtec je ponovno priključen k domači osnovni šoli. V vrtcu začne delovati vrtčevska svetovalna služba.

2000: Vrtec se uspešno vključi v postopno uvajanje kurikula za vrtce, ki poudari predvsem aktivnejšo vlogo otrok. V procesu kurikularne prenove vrtcev postalne Vrtec Bohinj mentorski vrtec več gorenjskim vrtcem.

2002: Zaključi se program Priprave na šolo. Z uvedbo devetletke vrtec zapustita dve generaciji otrok.

2003: V Vrtec Bohinj se vključi prvi otrok s posebnimi potrebami.

2006: Vrtec slovesno praznuje 50 letnico svoje ustanovitve.

2009:  Zaradi povečanega števila predšolskih otrok, ki se želijo vključiti v vrtec, se odpreta dva nova oddelka vrtca v prostorih osnovne šole v Bohinjski Bistrici. Občina Bohinj sprejme odločitev o gradnji novega vrtca v Bohinjski Bistrici.

2010: Sprejeta je odločitev o lokaciji novega vrtca, pripravljati se začne projektna dokumentacija novega vrtca. Spomladi leta 2010 Vrtec Bohinj prvič organizira javno prireditev U’konc sveta so pravljice doma, namenjeno družinam s predšolskimi otroki.

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
Dostopnost