ORGANI VRTCA

  • Svet zavoda: Upravlja vrtec. Ker je vrtec le organizacijska enota šole, nima posebnega Sveta vrtca, ampak je Svet zavoda za vrtec in šolo skupen. Sestavljajo ga predstavniki občine, ki je ustanoviteljica zavoda, predstavniki zaposlenih v vrtcu in šoli ter predstavniki staršev.
  • Ravnateljica: Je pedagoški vodja in poslovodni organ vrtca ter šole.
  • Pomočnica ravnateljice: Pomaga ravnatelju oziroma ravnateljici pri opravljanju pedagoških nalog v vrtcu.
  • Vzgojiteljski zbor: Sestavljajo ga vsi strokovni delavci vrtca.
  • Strokovni aktivi: Strokovni delavci, ki delujejo na enakih oz. podobnih področjih delovanja, se združujejo v strokovne aktive.
  • Svet staršev: Namenjen je organiziranemu uresničevanju interesa staršev. Sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika staršev, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku vzgojne skupine.

 

STROKOVNI DELAVCI

Vzgojno dejavnost v vrtcu opravljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ter svetovalna delavka psihologinja. Pri otrocih s posebnimi potrebami se z dodatno strokovno pomočjo v vzgojni proces vključujejo še defektologi in drugi strokovni delavci ustrezne smeri. Na področju prehrane, skrbi za zdravje in higiene se v vzgojni proces vključujeta tudi organizator zdravstveno higienskega režima in organizator prehrane.

 

SLUŽBE VRTCA

V vrtcu poleg vzgojnega dela v vzgojnih skupinah delujejo tudi druge službe: svetovalna služba (vključuje psihologa in izvajalce dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami), administrativno-računovodska služba (vključuje tajnika in računovodjo) ter tehnična služba (vključuje kuharje, delavce v pralnici, čistilce in hišnika).

junij 2024
PTSČPSN
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
« Maj   Jul »
Dostopnost