VPIS OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI

Od leta 2003 so v naš vrtec vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami. Po sedaj veljavni zakonodaji se lahko v naš vrtec vključijo otroci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Izjemoma se lahko v naš vrtec vključijo tudi otroci z zmernimi motnjami v duševnem razvoju.

Otroci s posebnimi potrebami so vključeni v običajne vzgojne skupine, imajo pravico do prilagojenega izvajanja programa vzgoje in izobraževanja ter pravico do dodatne strokovne pomoči. Prilagoditve pri izvajanju programa se nanašajo na prilagajanje organizacije, načina izvajanja vzgojnega programa, prostora in pripomočkov. Dodatno strokovno pomoč običajno izvajajo strokovni delavci vrtca (največkrat so to defektologi) ali zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje. Dodatno strokovno pomoč običajno izvajajo znotraj vzgojne skupine, v katero je otrok vključen, ali individualno izven oddelka (največkrat v prostorih svetovalne službe). Gibalno oviranim otrokom se lahko poleg tega dodeli tudi spremljevalec.

Otrok pridobi status otroka s posebnimi potrebami na podlagi odločbe, ki jo izda območna enota Zavoda RS za šolstvo, ki tudi vodi postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami. Otrok lahko odločbo pridobi že pred vstopom v naš vrtec, lahko pa tudi kasneje, ko je nekaj časa že vključen v vrtec.

Podrobnejše informacije o vključevanju otrok s posebnimi potrebami v vrtec in o postopku usmerjanja otroka (to je postopku pridobitve odločbe o usmeritvi otroka) lahko starši dobite pri svetovalni delavki v vrtcu.

maj 2024
PTSČPSN
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
« Apr   Jun »
Dostopnost