Fundacija Boštjana Bandlja je za svoj prvi dobrodelni projekt izbrala pomoč mladim staršem, in sicer z enkratnim plačilom enomesečne oskrbnine za vrtec v znesku, ki ga plačujejo starši. Gre za skupino ljudi, ki so v življenjskem obdobju, ko niso bistveno podprti z drugimi oblikami pomoči, obenem pa so posebej obremenjeni z visokimi življenjskimi stroški (osamosvojitev, najem ali nakup nepremičnine, plačilo vrtca ipd.) in na začetku karierne poti.

Osnovni podatki o akciji

  • Plačilo oskrbnine za vrtec za mesec oktober 2022 – znesek vključuje oskrbnino in prehrano, ne pa morebitnih drugih stroškov, kot na primer udeležba na taboru, interesne dejavnosti ipd.
  • Prijavijo se lahko slovenski državljani, ki so rojeni leta 1989 ali kasneje in je njihov otrok vključen v vrtec v Sloveniji.
  • Prijava je mogoča izključno prek spletne strani in sicer od 22. 9. do 20. 10. 2022 (fundacija bo upoštevala vrstni red prijav). 

Več informacij o dobrodelni akciji in možnosti prijave najdete v spodnjem vabilu in na spletni strani: www.fundacijabb.org/razpis 

Vabilo – Pomagamo mladim družinam

Dostopnost