RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC  za šolsko leto 2024/25

(razpis velja od 5.2.2024 do 5.3.2024)

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2024/25 bo potekal od 26. 2. 2024 do 1. 3. 2024.

Pravilno in v celoti izpolnjeno vlogo lahko:

  • pošljete po pošti na naslov Vrtec Bohinj, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica (s pripisom Vpis v vrtec)
  • pošljete skenirano na elektronski naslov: eva.mismas@osbohinj.si

Vlogo za sprejem otrok v vrtec je potrebno oddati najkasneje do 1. 3. 2024.

 Kasneje bo vpis možen samo v primeru prostih mest!

 Vlogo za sprejem izpolnite tudi, če vaš otrok 1.9.2024 še ne bo dopolnil 11 mesecev. V tem primeru bo otrok uvrščen na čakalni seznam in bo v vrtec sprejet (če bodo še na voljo prosta mesta), ko dopolni 11 mesecev.

V času vpisa lahko starši oddate tudi Vlogo za premestitev otroka iz vrtca v Bohinjski Bistrici v vrtec v Srednji vasi.

Vse potrebne obrazce dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca (https://vrtec.osbohinj.si/obrazci-in-vloge/). 

Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otroka v vrtec vam je na voljo svetovalna delavka Eva Mišmaš  (elektronska pošta: eva.mismas@osbohinj.si, tel. številka: 04/ 577 00 23 ali 040 477 343)

Dostopnost