V času rednega vpisa v marcu 2020 se je v Vrtec Bohinj skupno vpisalo 58 otrok. Vse vloge in namere za vpis bo obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih (po preteku izrednih razmer).

Število vpisanih otrok glede na leto rojstva prikazuje spodnja tabela:

Letnik rojstva Število vpisanih
2015 4
2016 6
2017 10
2018 9
2019 26
2020 3
Skupaj: 58

Vrtec vloge za vpis sprejema vse leto; vendar vloge, oddane po rednem/razpisanem roku, obravnava le v primeru, da so v vrtcu prosta mesta. Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 1. 9. 2020 dalje.

Dostopnost