V šolskem letu 2021/22 smo v našem vrtcu izvajali projekt Zdravje v vrtcu. V projekt je bila vključenih osem skupin. Strokovne delavke so se udeležile izobraževanj, ki so potekala preko interneta. Tam smo dobila veliko novih informacij, kako poskrbeti za sebe, da smo lahko aktivni udeleženci v skupnosti v kateri delujemo. Poleg tega je bilo tudi nekaj primerov dobre prakse, kako to znanje prenesti na otroke. Tema letošnjega programa Zdravje v vrtcu je bila Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost.

Poleg ustaljene dnevne rutine, ki jo vsakodnevno izvajamo (umivanje rok, uporaba stranišč, gibanje…), nas program spodbuja k načrtovanju dejavnosti s področja zdravja.

Dejavnosti, ki smo jih letos v našem vrtcu izvajali v sklopu projekta Zdravje v vrtcu:

  • Varno s soncem,
  • Osebna higiena,
  • Gibanje,
  • Zdrava prehrana,
  • Zdrav način življenja,
  • Zobozdravstvena vzgoja,
  • Poklic zdravnik
  • Narava in varovanje okolja.
Dostopnost