Zdravje v vrtcu 2022/2023

Zdravje v vrtcu 2022/2023

V šolskem letu 2022/23 smo bili v našem vrtcu vključeni v projekt Zdravje v vrtcu. V projekt je bilo  vključenih šest skupin. Nekatere strokovne delavke so se udeležile izobraževanj, ki so potekala na daljavo. Na izobraževanjih smo pridobile nekaj novih informacij ter idej za delo v vrtcu, kako sami v veliki meri vplivamo na svojo prihodnost. Tema letošnjega programa Zdravje v vrtcu je bila Prihodnost je moja.

Poleg ustaljene dnevne rutine, ki jo vsakodnevno izvajamo (umivanje rok, uporaba stranišč, gibanje…), nas program spodbuja k načrtovanju dejavnosti s področja zdravja, ki je temelj za našo prihodnost.

Dejavnosti, ki smo jih letos v našem vrtcu izvajali v sklopu projekta Zdravje v vrtcu:

 • Skrbim za zdravje,
 • Zdrava hrana,
 • Varno s soncem,
 • Zobozdravstvena vzgoja,
 • Poklici v zdravstvu,
 • Gibanje,
 • Zdrav način življenja,
 • Osebna higiena,
 • Narava in varovanje okolja.

Razpis za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24

Vpis otrok v vrtec za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 27. 2. 2023 do 7. 3. 2023.  Tudi letos bo vpis potekal na daljavo.

Pravilno in v celoti izpolnjeno vlogo lahko:

 • pošljete po pošti na naslov Vrtec Bohinj, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica (s pripisom Vpis v vrtec)
 • pošljete skenirano na elektronski naslov: dijana.magovac@osbohinj.si

Vlogo za sprejem otrok v vrtec je potrebno oddati najkasneje do 7. 3. 2023.

Kasneje bo vpis možen samo v primeru prostih mest!

 Vlogo za sprejem izpolnite tudi, če vaš otrok 1.9.2023 še ne bo dopolnil 11 mesecev. V tem primeru bo otrok uvrščen na čakalni seznam in bo v vrtec sprejet (če bodo še na voljo prosta mesta), ko dopolni 11 mesecev.

 V času vpisa lahko starši oddate tudi Vlogo za premestitev otroka iz vrtca v Bohinjski Bistrici v vrtec v Srednji vasi.

Vse potrebne obrazce dobite v vrtcu ali na spletni strani vrtca (https://vrtec.osbohinj.si/obrazci-in-vloge/).   

 Za vsa morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otroka v vrtec vam je na voljo svetovalna delavka Dijana Magovac (elektronska pošta: dijana.magovac@osbohinj.si, tel. številka: 04/ 577 00 23 ali 040 477 343)

Dostopnost