Zdravje v vrtcu 2022/2023

Zdravje v vrtcu 2022/2023

V šolskem letu 2022/23 smo bili v našem vrtcu vključeni v projekt Zdravje v vrtcu. V projekt je bilo  vključenih šest skupin. Nekatere strokovne delavke so se udeležile izobraževanj, ki so potekala na daljavo. Na izobraževanjih smo pridobile nekaj novih informacij ter idej za delo v vrtcu, kako sami v veliki meri vplivamo na svojo prihodnost. Tema letošnjega programa Zdravje v vrtcu je bila Prihodnost je moja.

Poleg ustaljene dnevne rutine, ki jo vsakodnevno izvajamo (umivanje rok, uporaba stranišč, gibanje…), nas program spodbuja k načrtovanju dejavnosti s področja zdravja, ki je temelj za našo prihodnost.

Dejavnosti, ki smo jih letos v našem vrtcu izvajali v sklopu projekta Zdravje v vrtcu:

  • Skrbim za zdravje,
  • Zdrava hrana,
  • Varno s soncem,
  • Zobozdravstvena vzgoja,
  • Poklici v zdravstvu,
  • Gibanje,
  • Zdrav način življenja,
  • Osebna higiena,
  • Narava in varovanje okolja.
Dostopnost